Fysisk inaktive voksne har et proteinbehov på ca. 30 gram protein av høy kvalitet per måltid for å stimulere proteinsyntesen best mulig ((Peter Schouw Andersen, P. S. (februar 2014). Protein er ikke bare protein. Diætisten. Hentet fra: http://www.diaetist.dk/media/198437/7175%20Di%C3%A6tisten%20nr%20127_s1-3.pdf)).

Dersom inntaket av protein er høyere enn behovet, vil overskuddet av protein bli brukt som energikilde ((Weijs, P. J., Cynober, L., DeLegge, M., Kreymann, G., Wernerman, J., & Wolfe, R. R. (2014). Proteins and amino acids are fundamental to optimal nutrition support in critically ill patients. Critical Care, 18(6), 591)). Hvis kroppen derimot får for lite energi, vil den bruke protein som energikilde fremfor å vedlikeholde muskulatur.

Hvilken type protein man inntar, har stor betydning ((FAO/WHO/UNU. (2007). Protein and amino acid requirements in human nutrition (WHO technical report series 935). Hentet fra http://www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/WHO_TRS_935/en/)). Sengeliggende, eldre og syke med dårlig appetitt bør innta proteinholdig mat som melk, kjøtt og fisk. I tillegg bør man supplere med et tilskudd som består av protein av høy kvalitet. Myseprotein er et godt valg dersom man ønsker å minimere muskeltap ((Weijs, P. J., Cynober, L., DeLegge, M., Kreymann, G., Wernerman, J., & Wolfe, R. R. (2014). Proteins and amino acids are fundamental to optimal nutrition support in critically ill patients. Critical Care, 18(6), 591)).

Proteinbehov per dag

Eldre over 65 år og alvorlig syke bør få tilbud og energi- og næringstett kost fordi mange pasienter/brukere har en sykdomstilstand som påvirker appetitten og muligheten for å spise vanlige porsjonsstørrelser ((Findalen, A. & Arsky, G. (2012). Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet)). Det stiller større krav til maten som blir servert.

Ved en energi- og næringstett kost, bør proteiner utgjøre 15-20% av det totale energiinntaket per dag ((Findalen, A. & Arsky, G. (2012). Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet)). Proteininntaket for en person bør da ligge på 1-1,5 gram protein per kilo kroppsvekt. Denne anbefalingen er noe høyere enn anbefalingen for den generelle befolkningen (10-20%).

Under sykdom er proteinbehovet 1,5-2 gram protein per kg kroppsvekt per dag, for å unngå ufrivillig vekttap. Et ufrivillig vekttap ved sykdom er ugunstig og bør forebygges. Proteinbehovet kan variere med tilstand.

 

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan proteinbehovet øker i forhold til tilstand.

proteinbehov

Les kap 11 fra kosthåndboken her

Eksempel på beregning av proteinbehov per dag

Illustrasjon nr 3. viser et eksempel på anbefalt mengde protein per dag for en person på 65 kg.

bmi eksempel

Last ned illustrastrasjonen om proteinbehov HER 

 

Energibehov blant eldre

Eldre har gjennomsnittlig et lavere energiinntak og spiser som regel færre måltider (inkludert mellommåltider) enn yngre ((Findalen, A. & Arsky, G. (2012). Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet)).

Selv om energibehovet synker med alderen, reduseres ikke behovet for vitaminer og mineraler ((Nasjonalt råd for ernæring. (2011). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer: metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Oslo: Helsedirektoratet)).

Behovet for vitaminer og mineraler er det sammen eller i noen tilfeller økt (f.eks vitamin D). Det betyr at eldres kosthold bør være variert og næringstett.

Eldre som bor alene, som er lite aktive og/eller som lider av kronisk sykdom kan være plaget med dårlig matlyst og lever ofte på en ensidig kost. De har derfor stor risiko for og ikke få dekke behovet for viktige næringsstoffer.

proteinbehov

Illustrasjonen nedenfor viser forskjell i energibehov blant yngre og eldre