Fakta om hvorfor protein er så viktig 

Det finnes mange grunner til hvorfor protein er viktig for kroppen og bør inngå som en sentral del av kostholdet. Protein er kroppens byggesten og helt nødvendig for alle mennesker ((FAO/WHO/UNU. (2007). Protein and amino acid requirements in human nutrition (WHO technical report series 935). Hentet fra http://www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/WHO_TRS_935/en/)).

Protein er bygd opp av aminosyrer og er grunnleggende for konvalessens og overlevelse ((Weijs, P. J., Cynober, L., DeLegge, M., Kreymann, G., Wernerman, J., & Wolfe, R. R. (2014). Proteins and amino acids are fundamental to optimal nutrition support in critically ill patients. Critical Care, 18(6), 591)). Protein inngår i en rekke viktige funksjoner i kroppen og er delaktige i de fleste kjemiske reaksjoner i cellene. Det er blant annet viktig i forsvar mot infeksjoner og i signalsubstanser som hormoner og enzymer som sørger for et godt samspill mellom ulike organer og vev. Kroppen er også avhengig av protein for å danne nye celler. I tillegg bidrar protein til vedlikehold og vekst av muskelmasse og normal beinmasse. Det hele viser tydelig hvorfor protein er så viktig for kroppen. Uten protein kunne vi ikke levd.

Kroppen klarer ikke å lage alle proteiner selv, og er derfor avhengig av tilførsel gjennom kosten. Et tilstrekkelig inntak av protein bidrar til å opprettholde en god funksjonsevne og viser hvorfor protein bør inngå som en viktig del av et sunt kosthold ((Nordic council of Ministers. (2014). Nordic nutrition recommendations 2012: integrating nutrition and physical activity (5. utg.). København: Nordisk Ministerråd)). En utilstrekkelig tilførsel av protein og energi (som er semi-sult eller sult) kan nemlig resultere i feilernæring og/eller underernæring ((FAO/WHO/UNU. (2007). Protein and amino acid requirements in human nutrition (WHO technical report series 935). Hentet fra http://www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/WHO_TRS_935/en//)).

Studier viser at kritisk syke får i seg mindre enn halvparten av den anbefalte mengden protein (ca. 0,6 g/kg/dag vs. 1,2 g/kg/dag) ((Weijs, P. J., Cynober, L., DeLegge, M., Kreymann, G., Wernerman, J., & Wolfe, R. R. (2014). Proteins and amino acids are fundamental to optimal nutrition support in critically ill patients. Critical Care, 18(6), 591)). Dårlig tilførsel av protein er av stor betydning for uheldige utfall/dårligere rehabilitering blant kritisk syke, og man bør derfor være mer bevisst på hvorfor protein bør inntas i større mengder.

En rekke tilstander som f.eks brannskader, sepsis, hodeskade, etc., kan bidra til økt proteinnedbrytning og tap av muskelmasse ((Weijs, P. J., Cynober, L., DeLegge, M., Kreymann, G., Wernerman, J., & Wolfe, R. R. (2014). Proteins and amino acids are fundamental to optimal nutrition support in critically ill patients. Critical Care, 18(6), 591)). Eldre pasienter kan ha et muskeltap på 1.4 til 2.5 prosent per år, noe som betyr at eldre bør ha et høyere inntak av essensielle aminosyrer, sammenlignet med unge. Måling av lean body mass (det vil si, fettfri masse, inkludert ekstracellulære væske) over tid kan gi viktig innsikt i en pasients behov for protein.

 

Vital Ernæring selger proteinpulver basert på myseprotein, Protein Plus.
Proteinpulveret er et myseprotein. Proteinkvaliteten er høy. Smaksnøytralt. proteinplus_1,5kg

Protein Plus tåler temperatur opp til 70 grader.

Ingredienser: Myseprotein

Størrelse: Spann på 1,2 kg

For mer informasjon om Protein Plus se HER