Aalborg Universitetshospital gjennomførte et prosjekt der de tilbød  alle sine pasienter et nytt frokostkonsept ((Preisler, M. (2014, 17. november). Morgenstund med protein i mund. Fagbladet. Hentet fra https://www.kost.dk/fagblad/morgenstund-med-protein-i-mund)). Frokosten bestod av mange små porsjoner som utvikles i samarbeid med pasientene selv.

Første fase av prosjektet var å måle effekten av den vanlige frokosten. Pasientene erklærte at de var fornøyde med frokosten, men en måling som viste hvor mye energi og protein de fikk i seg, viste et helt annet bilde.

Før prosjektet ble satt i gang fikk seks av ti pasienter (59 %) dekket mindre enn 75 % av den energien som er anbefalt å få i seg til frokost. Og tre av ti (28%) fikk mindre enn 75% av deres proteinbehov.

Den nye frokosten skulle variere fra dag til dag og bestå av bittesmå porsjoner. Samtidig skulle også porsjonene gjøres så energi- og proteinrike som mulig.

Den vanlige yoghurten blir erstattet med skyr blandet med fløteskum, som er veldig proteinrikt, og serveres med hjemmelaget müsli. Det ble blant annet servert havregrøt beriket med proteinpulver, hjemmelaget smoothie og appelsinjus som er blandet med en saftbasert ernæringsdrikk.

Etter introduksjonen av det nye frokostkonseptet falt andelen av pasienter som ikke mottok tilstrekkelig med næring drastisk.

Etter innføring av prosjektet fikk kun 16% av pasientene mindre enn 75% av den energien de skal ha i følge anbefalingene – det ble nesten halvparten så mange som før. 23% fikk for lite protein, og dette tallet var tidligere 59%. Og som en ekstra gevinst spiser pasientene like mye til døgnets øvrige måltider, selv om de spiste mer til frokost.

 

Illustrasjonen viser hvor stor andel som oppnår energi- og proteinbehovet før og etter frokostkonseptet.

frokostkonsept

 

Resultatet er så overbevisende at sykehuset er i gang med å utvide konseptet til hele sykehuset. Det har ikke krevet større investeringer enn en eggekoker og små glass for å utvikle konseptet, men det har kostet en del arbeidstimer for å utvikle de nye porsjonsstørrelsene, råvarene er litt dyrere, og det går flere timer til å rydde opp og ta oppvasken på grunn av alle de små porsjonene.

Konklusjon

Innføring av frokostkonseptet har nesten doblet sannsynligheten for at pasientene får i seg sitt behov for energi og proteiner til frokost. Pasientene spiste mer, og langt færre fikk for lite energi og protein via frokosten.

 


 

FAKTA

Frokosten skal ifølge anbefalingene for sykehusmat dekke 20-25 % av det samlede energiinntaket, samt 20-20 % av proteinbehovet ((Johansen, N., Kondrup, J., Plum, L. M., Bak, L., Nørregaard, P., Bunch, E., … & Martinsen, A. (2004). Effect of nutritional support on clinical outcome in patients at nutritional risk. Clinical Nutrition, 23(4), 539-550)).

Studier viser at dersom 75 % av energi- og proteinbehovet dekkes, er det mulig å unngå vekttap hos de fleste pasienter. Samtidig minskes risikoen for ernæringsmessige komplikasjoner og infeksjoner. 

Se presentasjon av prosjeketet