anbefaling

proteinbehov

Anbefalt proteinbehov for eldre og syke.

by Vital ernæring • January 2, 2017

Fysisk inaktive voksne har et proteinbehov på ca. 30 gram protein av høy kvalitet per måltid for å stimulere proteinsyntesen best mulig 1)Peter Schouw Andersen, P. S. (februar 2014). Protein er ikke bare protein. Diætisten. Hentet fra: http://www.diaetist.dk/media/198437/7175%20Di%C3%A6tisten%20nr%20127_s1-3.pdf. Dersom inntaket av protein er høyere enn behovet, vil overskuddet av protein bli brukt som energikilde 2)Weijs, P. J., Cynober, […]