eldre

er jeg underernaert

Screening – er jeg underernært?

by Vital ernæring • March 12, 2018

Hvordan vet man om man er underernært? Det finnes en rekke tester som din lege kan foreta, men det er også lett å finne ut av det selv.

En tommelfingerregel sier at man er underernæring hvis man har mistet ca 10 % av sin normale vekt ila de siste 3-6 måneder eller ca 5 % de siste 2 måneder.


Proteinkvalitet i matvarer, tiltakspakker

Betydning av proteinkvalitet for muskelbygging og muskeltap

by Vital ernæring • March 12, 2018

Ikke alle proteintyper er like. Hvorvidt et protein kan blir brukt av kroppen på en riktig måte bestemmes av innhold av essensielle aminosyrer og fordøyelighet.  For at kroppen skal kunne bruke proteiner til oppbygging må det være tilstrekkelige mengder av alle essensielle aminosyrer i et produkt. Er proteinkvaliteten for lav, vil det slå uheldig ut […]


underernæring kostnader

Underernæring – kostnader for samfunnet

by Vital ernæring • January 3, 2017

Underernæring kostnader – har en rekke uheldige helsemessige konsekvenser for enkeltindivider ((Stratton, R. J., Green, C. J. & Elia, M. (2003). Disease-related malnutrition: an evidence-based approach to treatment. Wallingford: CABI)) og store økonomiske konsekvenser for samfunnet ((Elia, M. (2006). Nutrition and health economics. Nutrition, 22(5), 576-578)). «The British Association for Parenteral and Enteral Nutrition» (BAPEN) fant at om […]


effekt av næringstilskudd

Effekt av næringstilskudd

by Vital ernæring • January 3, 2017

Til tross for at mange av studiene er små, ser det ut til at intervensjon med fokus på effekt av næringstilskudd, vil kunne gi en forbedret ernæringsstatus og færre komplikasjoner, særlig hos eldre med en uttalt underernæring. Et tilskudd på 400 kcal kombinert med 25 g protein per dag ser ut til å ha en […]


proteinbehov

Anbefalt proteinbehov for eldre og syke.

by Vital ernæring • January 2, 2017

Fysisk inaktive voksne har et proteinbehov på ca. 30 gram protein av høy kvalitet per måltid for å stimulere proteinsyntesen best mulig ((Peter Schouw Andersen, P. S. (februar 2014). Protein er ikke bare protein. Diætisten. Hentet fra: http://www.diaetist.dk/media/198437/7175%20Di%C3%A6tisten%20nr%20127_s1-3.pdf)). Dersom inntaket av protein er høyere enn behovet, vil overskuddet av protein bli brukt som energikilde ((Weijs, P. J., Cynober, […]


proteinrik paprikasuppe

Sykehuspasienter i ernæringsmessig risiko har positiv effekt av økt proteininntak.

by Vital ernæring • January 2, 2017

Proteininntak på underernæring Studier har vist at 75 % av pasienter i ernæringsmessig risiko, som blir innlagt på sykehus i mer enn en uke, går ned i vekt ((Munk, T., Beck, A. M., Holst, M., Rosenbom, E., Rasmussen, H. H., Nielsen, M. A., & Thomsen, T. (2014). Positive effect of protein‐supplemented hospital food on protein […]


Hvem bør anvende proteinberiking

Hvem kan anvende proteinberiking og hvorfor?

by Vital ernæring • January 2, 2017

Alvorlig syke og langvarig sykdom har økt proteinbehov Ved alvorlig sykdom øker behovet for protein. Hvis appetitten er dårlig og matinntaket lavt, får du ikke i deg så mye protein som du trenger. Hvis du heller ikke får i deg nok energi, vil kroppen din begynne å tappe protein fra musklene dine for å bruke det […]


Holdninger om underernæring

Helsepersonells holdninger om underernæring er avgjørende

by Vital ernæring • December 30, 2016

Helsepersonell sine holdninger om underernæring spiller en viktig rolle i omsorg for eldre.

De har et veiledningsansvar, og deres behandling av underernæring skal være forebyggende og sette fokus på underliggende faktorer som blant annet sykdom og bivirkninger av medikamenter.


konsekvenser av underernæring

Konsekvenser av underernæring.

by Vital ernæring • December 30, 2016

Konsekvenser av underernæring er mange og tilstanden rammer særlig eldre, syke, misbrukere og personer med spiseforstyrrelser.

Man får svakere immunforsvar, redusert nyrefunksjon, svekket sårheling, mer tretthet, økr risiko for depresjon, osv. Underernært pasienter tilbringer i gjennomsnitt 2 dager mer på sykehus etter operasjoner.


Hvem bor anvende proteinberiking

Forekomst av underernæring blant eldre

by Vital ernæring • August 9, 2016

Resultater fra utalige studier viser det samme: eldre som er innlagt på sykehus, bor på sykehjem eller er tilknyttet hjemmetjenesten er i større fare for å bli underernæring sammenlignet med yngre generasjoner.

Mellom 45% og 56% av eldre som tilbringer lenger perioder på sykehus er eller står i fare for å bli underernært.