Konsekvenser av underernæring er mange og underernæring rammer særlig eldre, syke, misbrukere og personer med spiseforstyrrelser. Tilstanden, forverres med parallelt med høyere risiko for alvorlige a sykdommer og flere sykehusinnleggelser.

Underernæring er et skjult samfunnsproblem, som rammer stadig flere, og det er ofte svake grupper, som ikke klager. På sykehus og pleiehjem behandles patienter og beboere primært for deres andre diagnoser med medisin, og deres underernæring ignoreres ofte. Ofte får pasienten en ernæringsplan, men det er ofte denne ikke blir fulgt opp. Derfor får underernæringen stadig alvorligere konsekvenser for deres mulighet til å bli frisk, fordi de mangler livsviktige næringsstoffer. 

Hva er underernæring?

Man sier at en person er underernært hvis BMI (forhold mellom høyde og vekt) er under 18,5, og man er påvirket helsemessig. Der er definert som underernæring, hvis man i løpet av 3-6 måneder har tapt 5-10 prosent a sin vekt, eller hvis man gjennom lengre tid har et daglig energiunderskudd på 30 %.
Der fokuseres da isolert på energi, som er mengden av konsumerte kalorier.  Men det er like så viktig å fokusere på eventuelt inntak av tomme kalorier, som fører til ytterligere mangel på vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer.

Helsemessige konsekvenser av underernæring

Det er mange uheldige helsemessige konsekvenser av underernæring ((Stratton, R. J., Green, C. J. & Elia, M. (2003). Disease-related malnutrition: an evidence-based approach to treatment. Wallingford: CABI)). Underernæring kan blant annet øke risikoen for depresjon, forverre fysisk og mental funksjon, gi redusert livskvalitet, nedsatt infeksjonsmotstand og økt dødelighet.

Konsekvenser underernæring

For mer informasjon om konsekvenser av underernæring anbefaler vi artikkel til Morten Mové i tidsskriftet “Den norske legeforenigenNr. 8, 18. januar 2017 “Behandling av underernæring hos eldre pasienter”

Økonomiske konsekvenser av underernæring

Det har store økonomiske konsekvenser for samfunnet og spesialisthelsetjenesten ((Elia, M. (2006). Nutrition and health economics. Nutrition, 22(5), 576-578)). Underernærte pasienter har vist å ha mer enn to dager lengre sykehusopphold og høyere totale liggekostnader enn pasienter som ikke er underernærte ((Giner, M., Laviano, A., Meguid, M. M., & Gleason, J. R. (1996). In 1995 a correlation between malnutrition and poor outcome in critically ill patients still exists. Nutrition12(1), 23-29)). 

Figuren nedenfor illustrerer konsekvenser ved underernæring (Elias underernæringskarusell) ((Guttormsen, A. B. (2009). Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Oslo: Helsedirektoratet, Avdeling ernæring)):

konsekvenser_av_underernaering

Heledirektoratet har beregnet at Norske sykehus kan spare 800 millioner ved å forebygge underernæring. Les mer om hvorfor og hvordan man kan gjøre dette HER.

 


Filmen nedenfor for å lære mer underernæring og konsekvensene. Filmen er laget av The Alliance for Aging Research


Ellisiv Lærum Jacobsen, stipendiat ved Institutt for fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), mener at samfunnet kunne spart store summer om eldre hadde blitt fulgt opp bedre når det gjelder ernæring. Hun forteller at det er en klar sammenheng mellom hvor mye eldre spiser og deres fysiske helse.

Se Forskerforbundets utgave av PechaKucha her: