ernæring eldre

e-læringskurs

E-læringskurs i ernæring for helsepersonell

by Vital ernæring • November 25, 2014

E-læringskurs rettet mot helsepersonell i sykehjem og hjemmesykepleien Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland og Helse Bergen har etablert et tett samarbeid om å utvikle et e-læringskurs i ernæring. Dette for å sikre at helsepersonell i de respektive tjenestene og samarbeidende instanser får en grunnleggende opplæring i ernæring. For mer informasjon om kurset Kurset […]


demens og kosthold

Demens og kosthold. Eldre med hukommelsestap er utsatt for underernæring

by Vital ernæring • November 25, 2014

Demens og kosthold er tett knyttet opp til hverandre viser en studie om eldre med hukommelsestap ble gjennomført i fire utvalgte bydeler i Oslo ((Rognstad, M. K., Brekke, I., Holm, E., Linberg, C. & Lühr, N. (2013). Underernæring hos eldre hjemmeboende personer med demens. Sykepleien Forskning, 8(4), 298-307)). Hensikten med studien var å kartlegge og […]