I Buskerud har de laget et meget bra e-læringsprogram innen ernæring, for helse- og kjøkkenfaglig personell i institusjoner. Små videosnutter med forskjellige temaer og utfordringer. Det finnes flere videoer under hvert tema.

Målsettingen med e-læringsprogrammet er å styrke kvaliteten i ernæringsarbeidet i hjemmebaserte og institusjonsbaserte tjenester, samt lavterskel tiltak innen psykisk helse i kommunene.

God kvalitet i ernæringsarbeidet omfatter både kartlegging og vurdering av ernæringsstatus og tilpassing av tiltak til den enkeltes behov, tilrettelegging av rammene rundt måltidene og kvalitetssikring.

Det faglige innholdet i e-læringsprogrammet bygger på anbefalingene i Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (Helsedirektoratet 2009), Kosthåndboken (Helsedirektoratet 2012), aktuell faglitteratur og erfaringsbasert kunnskap.

Hovedtemaene som gjennomgås er: kartlegging, kosthold, borddekking, tilrettelegging, kvalitetssikring, mellommåltider og alvorlig sykdom.

 

Se videoene for e-læringsprogram innen ernæring her:

http://www.velkommentilbords.no/

Ler mer om underernæring og konsekvenser den har for eldre.