Rapporten Mat og måltid i hjemmesykepleien bygger på en nasjonal undersøkelse blant ledere, og en undersøkelse blant et utvalg av helsepersonell om mat og måltider i hjemmesykepleien, utført 2011. Dette er den fjerde undersøkelsen med fokus på mat og måltider knyttet til kommunehelsetjenesten.

I de tre andre undersøkelsene har målgruppen vært ledere i sykehjem, ledere ved sykehjemmenes kjøkken og beboere i sykehjem. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Undersøkelsen har et kvantitativt tverrsnitt design. Undersøkelsen viser at helsepersonell i hjemmesykepleien trenger mere kunnskap i ernæringsarbeid. Fire av fem helsepersonell mener selv at de trenger mer kunnskap. Omtrent like mange ledere opplever at helsepersonell trenger mer kunnskap i ernæringsarbeid.

To av tre ledere kjenner til «Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring», mens bare rundt en av tre helsepersonell kjenner til disse. Over halvparten av lederne svarer at hjemmesykepleien ikke har rutiner for å vurdere brukernes ernæringstilstand. På en annen dise svarer over halvparten av helsepersonellet ikke vet eller svarer at de ikke har rutiner.

En av tre ledere og omtrent halvparten av helsepersonellet oppgir at det sjelden eller aldri gis kostveiledning eller undervisning om kost til brukere av hjemmesykepleien. Det er mest vanlig å benytte ferdigprodusert middag. Kun en av ti lager middag i brukernes hjem.

 

LES HELE RAPPORTEN HER

Utgivelsesdato: 16-jan-2013