elæring

e-læringsprogram

E-læringsprogram om dysfagi fra Helse Sør-Øst

by Vital ernæring • August 8, 2017

E-læringsprogram om dysfagi.  Bruk 10 minutter på dette kurset! Helse Sør-Øst har lagt et e-læringsprogram om dysfagi. Forstå hva tygge- og svelgevansker er. Send det til dine kolleger, pasienter eller pårørende.   Målene med kurset er: Å bli kjent med anatomi og fysiologi ved svelging. Å tilegne seg kunnskap om symptomer på dysfagi. Å bli […]


e-læringsprogram innen ernæring

E-læringsprogram innen ernæring for helsepersonell

by Vital ernæring • November 25, 2014

I Buskerud har de laget et meget bra e-læringsprogram innen ernæring, for helse- og kjøkkenfaglig personell i institusjoner. Små videosnutter med forskjellige temaer og utfordringer. Det finnes flere videoer under hvert tema. Målsettingen med e-læringsprogrammet er å styrke kvaliteten i ernæringsarbeidet i hjemmebaserte og institusjonsbaserte tjenester, samt lavterskel tiltak innen psykisk helse i kommunene. God […]


e-læringskurs

E-læringskurs i ernæring for helsepersonell

by Vital ernæring • November 25, 2014

E-læringskurs rettet mot helsepersonell i sykehjem og hjemmesykepleien Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland og Helse Bergen har etablert et tett samarbeid om å utvikle et e-læringskurs i ernæring. Dette for å sikre at helsepersonell i de respektive tjenestene og samarbeidende instanser får en grunnleggende opplæring i ernæring. For mer informasjon om kurset Kurset […]