E-læringsprogram om dysfagi. e-læringsprogram

Bruk 10 minutter på dette kurset! Helse Sør-Øst har lagt et e-læringsprogram om dysfagi. Forstå hva tygge- og svelgevansker er. Send det til dine kolleger, pasienter eller pårørende.

 

Målene med kurset er:

  1. Å bli kjent med anatomi og fysiologi ved svelging.
  2. Å tilegne seg kunnskap om symptomer på dysfagi.
  3. Å bli kjent med den norske svelgetesten og vanlig klinisk undersøkelse.
  4. Å bli kjent med generelle tiltak og råd for pasienter med spise- og svelgevansker.
  5. Å vite hvem du skal henvende deg til for videre utredning/veiledning.

Tilgang til kurset

For å få tilgang til kurset må du registere deg og logge deg inn på Helse Sør -Øst sin opplæringsportal – HER. 

Når du har registrert deg inn, søker du på dysfagi. Da kommer kurset opp.