tygge-svelgevansker

e-læringsprogram

E-læringsprogram om dysfagi fra Helse Sør-Øst

by Vital ernæring • August 8, 2017

E-læringsprogram om dysfagi.  Bruk 10 minutter på dette kurset! Helse Sør-Øst har lagt et e-læringsprogram om dysfagi. Forstå hva tygge- og svelgevansker er. Send det til dine kolleger, pasienter eller pårørende.   Målene med kurset er: Å bli kjent med anatomi og fysiologi ved svelging. Å tilegne seg kunnskap om symptomer på dysfagi. Å bli […]


Underernæring hos hjemmeboende grunnet tygge- og svelgevansker

by Vital ernæring • August 7, 2017

En av de største konsekvensene av dysfagi er underernæring. Hjemmeboende eldre som bor alene står i fare for å bli underernært på grunn av tygge- og svelgevansker fordi de ikke blir avdekket.

I dene artikkelen hører vi fra en ergoterapeut som besøker en hjemmeboende eldre og avdekker dysfagi hos vedkommende.