Mange eldre rammes av sarkopeni. Hva er årsaker bak det, og hva kan man gjøre for å forebygge og behandle det?

Hva er sarkopeni

Nordic council of Ministers beskriver sarkopeni som en tilstand hvor muskelmasse krymper og svekkes. Det er ikke noe som skjer plutselig når man blir pensjonist, men kommer heller langsomt og snikende.

Muskelmassen begynner faktisk å avta naturlig allerede når vi er ca. 30 år, med det skjer betydelig raskere etter at man fyller 60 år. Tapte muskler blir ikke bare borte, de erstattes med fett. Studier har vist at hos folk som lider av sarkopeni, reduseres muskelstyrke med om lag 15% per tiår i seksti- og syttiårene, og om lag 30% per tiår etter det.

Det betyr at mellom 25 år og 70 år kan nærmere halvparten av muskelmassen forsvinne som følge av sarkopeni, og bli erstattet med dobbelt så mye fett.

Når muskler erstattes med fett, reduseres muskelstyrken betydelig. Da øker risiko for fall og brudd, samtidig som man trenger assistanse til å klare seg i hverdagen. For å illustrere hvordan sarkopeni rammer kroppen, viser vi nedenfor et tverrsnitt av et lårben på en sunn eldre person og en person med sarkopeni:

muskelmasse

Hvorfor får man sarkopeni

Sarkopeni forårsakes av mange ulike grunner, men personer som har en stillesittende livsstil eller har vært i ro på grunn av akutte hendelser (f.eks operasjon eller sykdom), er spesielt utsatt. Sarkopeni utvikles dog ikke over natten. Derfor har personer over 60 år større risiko for å utvikle tilstanden. Første tegn på sarkopeni kan være:

  • tydelig redusert funksjon, styrke eller helsetilstand
  • problemer med fysikken, dvs bevegelse og mobilitet i dagliglivet
  • hatt en rekke fallulykker
  • gått ned i vekt uten ønske
  • vært innlagt på sykehus
  • kroniske sykdommer som diabetes, KOLS, hjertesykdom m.fl.

Andre ting som kan forårsake sakropeni er en reduksjon i nerveceller som er ansvarlige for å sende signaler fra hjerne til muskler, lavere produksjon av enkelte hormoner eller utilstrekkelig protein- og kaloriinntak. Proteiner er spesielt viktig å få nok av, da de er byggeklosser kroppen bruker for å opprettholde muskulaturen.

Eldre er særdeles utsatt for mangel på proteiner. Færre måltider, ensformig kosthold, problemer med å tygge eller svelge bidrar til at eldre ikke får tilstrekkelig næring. Dette kan føre til en ond sirkel av lav muskelstyrke og fysisk kapasitet, som igjen bidrar til dårligere ernæringsstatus.

grunner til sarkopeni
Sarkopeni kan forårsakes av mange ulike ting

Riktig næring er viktig for eldre

Metabolisme i kroppen endres etter hvert som vi eldes, samtidig som vi også opplever en reduksjon i appetitt og energiinntak. Hos eldre observerer man at energiinntaket er ca. 16% – 20% lavere, og sulten er 25% – 39% mindre sammenlignet med yngre personer. Det er trolig en av årsakene til at vekten hos eldre reduseres fra man er ca 70 – 74 år.

Les også: «Appetitten blir ofte redusert ved alderdom – om kroppens endringer»

Dårligere kosthold kombinert med lite fysisk aktivitet, er trolig en av årsakene bak sakropeni. Derfor er det spesielt viktig at eldre spiser riktig. Modellen nedenfor viser hvordan kroppens sammensetning av muskler, fett og vann endres over tid. Væskemengden, muskel- og knokkelmassen reduseres, mens mengden fettvev stiger.

vektnedgang

Sarkopeni reduserer livskvalitet

Å miste muskelmasse ved økende alder handler ikke bare om å bli litt svakere. Studier viser et sammenheng mellom tapt musklemasse og skrøpelighet, og det har mange konsekvenser for hvordan man opplever sin egen hverdag.

Man får blant annet dårligere balanse, mindre kontroll over håndgrep og begrenset mobilitet. Det blir vanskeligere å gjennomføre dagligdagse gjøremål som, for eksemple, reise seg fra sengen, gå til butikken, ol. Til slutt kan man bli avhengig av konstant hjelp fra andre, og livskvaliteten senkes betraktelig.

Alle eldre er utsatt for sarkopeni, men risikoen øker betraktelig etter at man fyller 65 år. Av den grunn, bør alle eldre scannes for sarkopeni

Tidlig diagnose gjør livet enklere

Rask diagnostikk av sarkopeni er viktig fordi den kan drastisk endre livskvalitet for en som er rammet. Det er økende bevis for at man med riktig behandling kan forbedre utfallet.

Det finnes en enkel test man kan gjøre hjemme for å finne ut om du eller én du er glad i er i risikosonen. Testen heter SARC-F og består av fem enkle spørsmål og øvelser: styrke, gå fritt rundt, reise seg opp fra en stol, gå i trapper, fall.

Resultater fra screeningen er presentert som et score på en skala fra 0 til 10. Foreløpige studier antyder at en score lik 4 eller høyere er et tegn på sarkopeni.

 

screening verktøyet

screening verktøyet -SARC-F. Kilde: http://www.citrage.com/wp-content/uploads/13539_2014_Article_161.pdf

Forebygging og behandling av sarkopeni

Det finnes heldigvis løsninger for å forebygge og behandle sarkopeni ved økende alder. Som nevnt tidligere, er reduksjon av fysisk aktivitet en av hovedgrunnene til at man mister muskelmasse. Det første man kan derfor gjøre er å bli mer aktiv. Det stopper ikke prosessen i sin helhet, men det kommer til å bremse den betraktelig.

Les mer: «Anbefalinger for fysisk aktivitet for eldre»

Ta kontakt med et treningssenter og få veileding i styrketrening eller begynn i det små på egen hånd. Det er ikke mye som skal til. Det er viktig å utfordre seg selv til å være generelt mer aktiv i hverdagen, for eksempel ved å gå eller sykle fremfor å kjøre bil.

Kosthold er også viktig. Det handler om å ha et variert og sunt kosthold som blant annet inneholder tilstrekkelig med proteiner og vitamin D. Reduksjon i appetitt og energiinntak bør kompenseres med næringstett mat som er tilpasset eventuelle spisevansker og allergier.

Les mer: «Slik forebygger du sarkopeni»  

Finn ut mer om sarkopeni: