forebygge

Tips for å forebygge sarkopeni

Tips for å forebygge sarkopeni [muskelsvinn hos eldre]

by Vital ernæring • April 28, 2018

Det beste man kan gjøre for å forebygge sarkopeni er å ha et sunt og proteinrikt kosthold kombinert med styrketrening.  En rapport fra 2017 tok for seg 20 større studier publisert i de siste 5 årene som omhandler aldersrelatert muskeltap. Deres mål var å finne ut hva slags kosthold kunne forebygge sarkopeni. De fant ut […]


Forebygge kakeksi

Hvordan forebygge kakeksi?

by Vital ernæring • March 30, 2017

Kakeksi er en hyppig tilstand hos kreftpasienter, som har alvorlige konsekvenser ((Kåresen, R. & Wist, E. (Red.). (2012). Kreftsykdommer: en basisbok for helsepersonell (3 utg.). Oslo: Gyldendal akademisk)). Det er derfor viktig å forebygge kakeksi så tidlig som mulig. Kakeksi (utmattelse/kraftløshet) er en tilstand forårsaket av endret stoffskifte ((Kåresen, R. & Wist, E. (Red.). (2012). Kreftsykdommer: en […]


Kostnadsbesparelser

Norske sykehus kan spare 800 millioner ved å forebygge underernæring

by Vital ernæring • February 22, 2016

Det er gjennomført beregninger av tiltakskostnader med utgangspunkt i en sykehussetting ((Juul, H. J. (2010). Forebygging og behandling av underernæring. Potensial for kostnadsbesparelser? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo)). Denne oversikt er vist i tabell 1. Tabell 1: Beregning av tiltakskostnader. Tabell 1 viser at tiltakskostnader knyttet til en pasient vil koste 190 kr per […]


Redusert nattfaste

Redusert nattfaste gir bedre ernæringsstatus.

by Vital ernæring • June 8, 2015

Redusert nattfaste. For å sikre et tilstrekkelig inntak av energi og næringsstoffer for eldre, bør det ikke være for mange timer mellom måltidene. Nattfaste blir definert som antall timer mellom siste kveldsmåltidet og frokost dagen etter. Det anbefales at nattfasten ikke skal overstige elleve timer ((Sortland, K., Steensæth, Y. & Gjerstad, R. (2011). Ernæring – […]


Ernæringstrappen

Ernæringstrappen og underernæring

by Vital ernæring • February 10, 2015

Ernæringstrappen er et verktøy og modell for å systematisere ernæringsarbeid og prioritere ernæringstiltak. Laveste trinn tilsvarer tiltak på laveste og mest forebyggende nivå. Som ansatt i helse- og omsorgstjenesten er det viktig å arbeide systematisk og målrettet med ernæring. Med utgangspunkt i dette verktøyet innebærer det tverrfaglig samarbeid og god dialog med bruker, kolleger og […]