Forbrukerrådet har, sammen med Kost- og ernæringsforbundet, reist land og strand rundt og besøkt sykehjem som setter mat høyt på dagsordenen. De ønsket å se med egne øyne hvordan maten på disse stedene tilberedes og tilbys de eldre. De ville høre med egne ører hvordan beboere, pleiere, kjøkkensjefer og kokker, sykehjemsledelse og politisk ledelse snakker om maten og måltidene.

Funnene er samlet i rapporten Appetitt på livet som ble lansert 2. juli. Rapporten ble skrevet av Forbrukerrådet  sammen med Kost- og ernæringsforbundet.

Vi ønsker særlig å vise oppsummeringen som er gjort nedenfor. Fallgruver og suksessfaktorer for mat til eldre.

Kost- og ernæringsforbundet

 

Kost- og ernæringsforbundet

Kost- og ernæringsforbundet

Les hele rapporter her

Les mer av presentasjonen på Forbrukerrådets hjemmesider.