behandlingdysfagi

Dysfagi mat og konsistenser

Behandling av dysfagi – riktig matkonsistens og spiseteknikker.

by Vital ernæring • March 12, 2018

Tiltak for behandling av dysfagi inkluderer riktig svelgeteknikker og matkonsistens som minimerer tygging og gjør spisingen lettere.

Det er også viktig å jobbe med å opprettholde matgleden hos pasienter med dysfagi slik at matlysten og evnen til å gjøre nødvendige øvelser ikke forsvinner.


Henvisning til logoped

Krav på hjelp og henvisning til logoped ved tegn til dysfagi

by Vital ernæring • April 10, 2017

Alle har rett til å få henvisning til en logoped hvis det oppstår en mistake om dysfagi. Du kan enten få behandling hos din kommune eller hos en privat logoped dersom kommunen ikke har tilstrekkelig tilbud.

Les mer om hvor du kan søke og hva slags utgifter du har rett til å få dekket.


Krav om tannpleie ved dysfagi

Riktig munn og tannstell ved dysfagi.

by Vital ernæring • December 23, 2016

Personer med dysfagi opplever ofte av maten ligger igjen i munnhulen, noe som kan bidra til dårlig ånde, bakterievekst og tannråte.

Riktig tannsett og regelmessige tannlegebesøk er dermed viktig for å opprettholde god tannhygiene slik at man unngår tørr munn og stimulere spyttproduksjon.