Behandling av dysfagi fokuserer i første omgang på kartlegging av problemområdet ((Logemann. J. A. (1998). Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders. (2.utg.). Texas: PRO-ED, Incorporated)). Deretter er det viktig å finne den sikreste måten den enkelte kan spise/svelge på.

spise pasient

Tiltak for behandling av dysfagi kan også inkludere følgende:

• justeringer av personens spisemønster – for eksempel mengde mat og tempo

• forbedring av muskelens bevegelser, tonus, utholdenhet og koordinering, gjennom øvelser for de musklene som er involvert under svelging – for eksempel ansikts-/munnøvelser og svelgetrening

• veiledning ved valg av konsistenser på mat og drikke, bruk av spesielle redskaper eller aktuelle teknikker ved spising/ svelging

Råd om sikker svelging for behandling av dysfagi

Nedenfor finner du en liste over ulike ting man må tenke på under et måltid for en dysfagi pasient. Vedkommende må 26):

• Sitte godt oppreist ved inntak av mat og drikke

• Velge mat som er lettest mulig å tygge å svelge

• Fortykning i drikke om nødvendig

• Ikke blande mat og drikke i samme munnfull

• Ta det med ro under måltidet – bruk den tiden du trenger

• Gi nødvendig hjelp og tilsyn under hele måltidet

• Munnen bør være tom etter hver munnfull

• Avslutt mating om vedkommende viser tegn til aspirasjon

Pasienter med dysfagi får ofte foreskrevet øvelser for forbedre svelgefunksjonen. NFOSD tilbyr bl.a tilpassede øvelser for pasienter og klinisk personale. Dette instruksjonsprogrammet inkluderer videoer, skriftlig informasjon og gratis handouts for å øke kunnskapen om rehabelitering. Les mer om øvelser og programmet HER

Mat og måltid

Riktig kosthold er en viktig del av rehabiliteringen ((Helsedirektoratet. (2012). Kosthåndboken – Veileder i
ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten
. Oslo: Helsedirekotratet)). Det er spesielt viktig at den maten personer med tygge- og svelgevansker spiser, inneholder mye næring og er konsistenstilpasset.

Behandling av dysfagi konsistenser

Personer med tygge- og svelgevansker har krav på å få individuelt tilpasset konsistens på maten deres, enten de er hjemmeboende eller på sykehjem/sykehus. Helsedirektoratet ved kosthåndboken har derfor utviklet en tabell som viser graderingen av konsistenstilpasset mat.

Behandling av dysfagi handler dog om mye mer enn hva man putter i munnen. Fordi maten betyr så mye for mennesket, er det ikke vanskelig å forestille seg at det å ikke mestre noe som er så naturlig som å spise, vil være vanskelig for de fleste. Det er derfor viktig å være støttende for de som har dysfagi, og prøve å få opp deres glede rundt mat. En studie fra 2008 viste at et godt måltidsmiljø bidro til økt appetitt og et høyere matkonsum ((Edwards, J. S. A., & Gustafsson, I.-B. (2008). The Five Aspects Meal Model. Journal of Foodservice (19), 4-12)).
Personer med alvorlige spisevansker kan også ha behov for sonde for å klare å få i seg tilstrekkelig med næring ((Logemann. J. A. (1998). Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders. (2.utg.). Texas: PRO-ED, Incorporated)). Vær også oppmerksom på at enkelte medikamenter kan påvirke svelgefunksjonen. Eksempel på slike medikamenter er: smertestillende og beroligende.

Internasjonalt rammeverk for konsistenser ((IDDSI, http://iddsi.org/resources/framework/))

Det internasjonale dysfagi standardiseringsutvalget (International Dysphagia Diet Standardisation) har laget et standard rammeverk for konsistenser av mat. Rammeverket består av 8 nivåer (0-7) av ulike konsistenser.

Nivåene er identifisert med tall, tekstetiketter og fargekoder. En gjennomgang av eksisterende standarder, tilgjengelig dokumentasjon og samarbeidstiltak fra ulike interessegrupper har resultert i et rammeverk som er kulturelt sensitiv, målbar og gjelder for personer i alle aldersgrupper i ulike pleiesituasjoner.

Vær alltid oppmerksom på pasienten ved introduksjon av ny konsistens!

food pyramid

Se Video som beskriver de ulike tykkelser på flytende drikke: 

Vi er blitt informert om at logopedene på Oslo Universitetssykehus planlegger å oversette rammeverket til norsk. Rammeverket vil så sendes ut på «høring». Målsetningen er at man oppnår et norsk rammeverk basert på det internasjonale. Vi ser frem til at dette arbeidet blir ferdigstilt !

Utredning, Behandling og Oppfølging

Oslo Universitetssykehus har mange dyktige fagpersoner som har mye kunnskap om dysfagi. Les på deres hjemmeside om Utredning, behandling og oppfølging HER 

national foundation of swallowing disorders

National Foundation of swallowing disorder er en internasjonal foreningen for fagpersoner, pårørende og pasienter med dysfagi. Deres hjemmeside har mye informasjon om behandling av dysfagi. Bla har de et program for øvelser som anbefales for å forbedre svelgefunksjonen, de har webinarer, nyhetsbrev og gruppesamtaler over internett. NFOSD sin målsetning er å forbedre livskvaliteten for personer som sliter med å svelge. Les mer på deres hjemmeside HER


Les om våre produkter som er spesielt tilpasset dysfagipasienter:

Moset mat / Purékost:

123pure_LOGO farge

Puré egenprodusert

Naturtro former

sooft meals

Puré ferdig produsert

Engangsporsjoner & Løsvekt

national foundation of swallowing disorders

National Foundation of swallowing disorder er en international foreningen for fagpersoner, pårørende og pasienter med dysfagi. Deres hjemmeside har mye informasjon om behandling av dysfagi. De har blant annet et program for øvelser som anbefales for å forbedre svelgefunksjonen, webinarer, nyhetsbrev og gruppesamtaler over internett. NFOSD sin målsetning er å forbedre livskvaliteten for personer som sliter med å svelge. Les mer på deres hjemmeside HER