forebygge underernæring

Proteinkvalitet i matvarer, tiltakspakker

Betydning av proteinkvalitet for muskelbygging og muskeltap

by Vital ernæring • mars 12, 2018

Ikke alle proteintyper er like. Hvorvidt et protein kan blir brukt av kroppen på en riktig måte bestemmes av innhold av essensielle aminosyrer og fordøyelighet.  For at kroppen skal kunne bruke proteiner til oppbygging må det være tilstrekkelige mengder av alle essensielle aminosyrer i et produkt. Er proteinkvaliteten for lav, vil det slå uheldig ut […]


hvordan forebygge underernaering

Enkle tiltak som forebygger underernæring.

by Vital ernæring • mars 12, 2018

En god ernæringspraksis er avgjørende for et tilfredsstillende matinntak og henger klart sammen med hvordan forebygge underernæring ((Findalen, A. & Arsky, G. (2012). Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet)).  Illustrasjonen nedenfor viser hva som bør inngå i ernæringspraksisen: Ernæringstrappen Det er utviklet en ernæringstrapp som viser hvilke tiltak som kan benyttes […]


Kostråd for underernaerte

9 gode kostråd for underernærte og småspiste.

by Vital ernæring • mars 12, 2018

Når man er syk eller svekket kan det være vanskelig å få i seg tilstrekkelig med næring. Et godt kosthold er viktig for å opprettholde kroppens funksjoner.

Pass på å spise næringstett mat, være i bevegelse, unngå lang nattfaste og inkludere mer proteiner i kostholdet. Det er også lurt å unngå lettprodukter.


Mat for eldre og syke

Mat for eldre og syke. Næringstett dagsmeny.

by Vital ernæring • august 9, 2017

Mat for eldre og syke har andre krav til næring enn for friske voksne. Spesielt kan det være vanskelig om vedkommende er småspist eller har dårlig matlyst.

En dagsmeny for eldre bør inneholde mindre måltider som består av næringstett mat med fokus på proteiner og fett. Det er også viktig å drikke nok for å opprettholde kroppens livsviktige funksjoner.


tiltak mot overmedisinering

Tiltak mot overmedisinering øker appetitten

by Vital ernæring • mai 30, 2017

Tre eksempler som viser at tiltak mot overmedisinering har god effekt. Eksempel 1. tiltak mot overmedisinering: Demenshjemmet Dagmarsminde i Danmark har faset ut bruk av antipsykotika og alle beroligende medisiner. I samarbeid med de pårørende ble det enighet om at en skulle utfase denne typen medisin. De første legene Dagmarsminde kontaktet var skeptiske. Argumentene var at […]