Å leve med dysfagi kan føre til store konsekvenser for personens livssituasjon og ikke minst Å leve med dysfagipersonens sosiale liv((Skvarla, A-M. & Schroeder-Lopez, R. A. 1998. I Gillen, G. & Burkhardt, A. (Red.). Stroke rehabilitation: a function-based approach. St.Louis: Mosby)). Plutselig blir livet helt annerledes enn man tidligere hadde tenkt seg.

Å leve med dysfagi kan ha en rekke uheldige helsemessige konsekvenser for enkeltpersoner, og kan føre til blant annet ((Holm, L. (2003). (Red.) Mad, mennesker og måltider – samfunnsvitenskabelige perspektiver. København: Munksgaard)):

Å leve med dysfagi

Å leve med dysfagiÅ leve med dysfagiÅ leve med dysfagi

 

 

 

 

 

 

Å leve med dysfagi

 

Videoen nedenfor belyser at dysfagi kan ha enorm innflytelse, ikke bare på pasienten, men også på de pårørende: 

(Denne filmen er fra www.futurelearn.com ‘Dysphagia: Swallowing Difficulties and Medicines’ Det er et gratis online kurs av University of East Anglia.)


Denne filmen illustrerer også hvordan det kan være å leve med dysfagi:

Historier som beskriver hvordan det er å leve med dysfagi:

Les om Mariana som i ung alder mistet evnen til å spise vanlig mat. 

Les flere pasienthistorier fra personer som har dysfagi HER

National Foundation of swallowing disorder er en international foreningen for fagpersoner, pårørende og pasienter med dysfagi. Deres hjemmeside har mye informasjon på ulike nivåer. Bla har de et program for øvelser som anbefales for å forbedre svelgefunksjonen, de har webinarer, nyhetsbrev og gruppesamtaler over internett. NFOSD sin målsetning er å forbedre livskvaliteten for personer som sliter med å svelge. Les mer på deres hjemmeside HER