På en pressekonferanse 07.03.17 informerer Regjeringen at de nå skal iverksette arbeidet om å utarbeide en ny kvalitetsreform for eldre: “Leve hele livet”.

En kvalitetsreform for eldre. Mat vil være en av de viktigste prioriteringene. Målet er at de eldre skal kunne få mestre sin egen hverdag og få god hjelp når de trenger det.

Arbeidet iverksettes i disse dager. Kompetansepersoner og miljøer trekkes inn i arbeidet og målet er at den nye reformen skal legges frem som en stortingsmelding våren 2018. Gjennomføringskonferanser i hele landet 2018 og 2019 – slik at kommunene kan forberede seg på endringer. Iverksettelse 2019.

Bent Høye sier: “Et av de virkelig store konkrete spørsmålene som vi er nødt til å finne en god løsning på er: “Hvordan man skal sikre at den store gruppen hjemmeboende eldre med pleiebehov, faktisk får mat og spiser maten. Hvis ikke vil statistikken om andelen underernærte i denne gruppen, bare bli verre og verre ”

Reformen skal hete “Leve hele livet”.

Regjeringen kommer til å arrangere dialogmøter ulike steder i landet i løpet av våren og høsten. Eldre og pårørende, ansatte og ledere i kommunene, frivillige, fagfolk og forskere vil bli invitert. Reformen og dialogmøtene skal omhandle mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Målet er å få innspill om hva som er de beste løsningene, og hvordan de kan gjennomføres nasjonalt.

– Hvis vi må øke bevilgninger, endre lovverk eller finansiering av helse- og omsorgstjenesten for å få bedre tjenester til eldre, vil vi selvsagt vurdere det, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen tar sikte på å legge frem reformen i form av en stortingsmelding neste vår og innføre den fra 2019.

 

Se pressekonferansen om “Leve hele livet”  HER

Les også om Eldreomsorgssvikten på www.regjeringen.no, HER