levedysfagi

Tegn og symptomer på dysfagi

Tegn og symptomer på dysfagi. Avdekk dysfagi på et tidlig stadie.

by Vital ernæring • December 5, 2016

Dersom man vet mer om tegn og symptomer på dysfagi, vil man raskere kunne avdekke dysfagi og eliminere eller forhindre de negative konsekvensene. Listen med tegn og symptoper på disfagi er lang, og de kan ligne på andre sykdommer. Derfor skal kliniske bedømmelser gjøres av et utvalgt personal eller logoped.


årsak til dysfagi

Prevalens og årsak til dysfagi.

by Vital ernæring • December 4, 2016

Dysfagi kan oppstå i etterkant av en sykdom eller av svekket muskulatur rundt svelget som følget av alderdom. Årsaker til dysfagi er dog mange, og noen grupper er mer utsatt for dysfagi enn andre.

Les mer for å forstå hva som kan føre til dysfagi for mer effektiv forebygging og behandling.


dysfagi hvordan fungerer svelgeprosessen

Hvordan fungerer svelget?

by Vital ernæring • December 3, 2016

For friske mennesker er svelging en automatisk prosess som de fleste ikke tenker over. Hele syv hjernenerver og 28 muskler blir brukt når vi skal svelge.

Dersom dette samspillet ikke fungerer optimalt, vil det føre til mindre eller større problemer. Lær mer om hvordan svelget fungerer for å få en bedre forståelse av dysfagi.