Mat har stor betyning for livskvalitet og velvære. Av ulike årsaker har en del personer utfordringer med å få i seg tilstrekkelig med mat og næring. Vi tilbyr undervisning for ansatte på sykehus, sykehjem og i hjemmetjenesten, og kommer gjerne på besøk på ditt arbeidssted. 
Vi tilbyr ulike kurs innen temaene beriking og konsistenstilpasset mat. På disse kursene lærer du å lage delikat, næringstett og konsistenstilpasset mat for eldre. Vårt mål er å gjøre deg inspirert, slik at du kan ta kunnskapen med deg tilbake til din arbeidsplass.

Vital Ernæring har i ti år tilbydd næringstett og kosistenstilpasset mat for eldre. På kursene våre vil vi demonstrere de nyeste teknikker for matlagning for pasientgruppen som både trenger beriket og konsistentilpasset kost. Nedenfor presenteres de ulike måtene vi kan tilegne kunnskap på.

SE OVERSIKT OVER VÅRE PLANLAGTE KURS HER

 


ALTERNATIV 1: BESØK    

Varighet: ca 30-60 min

Aktuelle temaer som blir gjennomgått

 • Underernæring
 • Beriket- og næringstett mat
 • Gjennomgang av konsistensguide og mat for dysfagipasienter
 • Presentasjon av relevante produkter

Her er det mulig å velge de temaene som er aktuelle for hver enkelt. Vi tilpasser deretter. Ved lange avstander velger vi å holde kurs istedenfor.

Vi tilbyr ulike kurs innen temaene beriking og konsistenstilpasset mat. På disse kursene lærer du å lage delikat, næringstett og konsistenstilpasset mat for eldre. Vårt mål er å gjøre deg inspirert, slik at du kan ta kunnskapen med deg tilbake til din arbeidsplass.

Vital Ernæring har i ti år tilbydd næringstett og kosistenstilpasset mat for eldre. På kursene våre vil vi demonstrere de nyeste teknikker for matlagning for pasientgruppen som både trenger beriket og konsistentilpasset kost.


KURS 1: BERIKING

Hvordan lage beriket- og næringstett mat til eldre? 

Varighet: ca 1 1/2 time

TEORETISK DEL

 • Innføring i underernæring
 • Energi- og næringstett mat
 • Næringsbehov hos eldre
 • Måltidsordning og nattfaste

PRAKTISK DEL

 • Demonstrasjon av ulike berikingsprodukter
 • Tips til næringstette måltider, både ferdiglagde og hjemmelagde
 • Prøvesmaking

Målgruppe: Alle helsepersonell som jobber med eldre (sykepleiere, helsefagarbeidere, kliniske ernæringsfysiologer, logopeder, leger, kostombud). For best mulig resultat er det viktig med et samarbeid mellom alle de ulike arbeidsområdene. Det er også ønskelig at en representant fra kjøkkenet er tilstede.


KURS 2: DYSFAGI OG KONSISTENS

Hvordan lage konsistenstilpasset mat for eldre med tygge- og svelgevansker? 

Varighet: ca 1 1/2 time

TEORETISK DEL

 • Gjennomgang av de ulike konsistensene i konsistensguiden
 • Innføring i dysfagi
 • Hvordan tilby riktig konsistens?

PRAKTISK DEL

 • Presentasjon av Sooft Meals – Ferdig og delikat næringstett moset mat
 • Gjennomgang av 123 Puré – Hvordan lage delikat og konsistenstilpasset mat selv?
 • Presentasjon av nye teksturer for flytende kost – Skum med smak og luft med smak.
 • Prøvesmaking

Målgruppe: Kjøkkensjefer, diettkokker, postkjøkken og eller andre som tilbereder mat for personer med dysfagi (tygge- og svelgevansker).


KURS 3: BERIKET- OG KONSISTENSTILPASSET MAT

Varighet: ca 4 timer (inkluder pauser) .  

BERIKET MAT

TEORETISK DEL

 • Innføring i underernæring
 • Energi- og næringstett mat
 • Næringsbehov hos eldre
 • Måltidsordning og nattfaste

PRAKTISK DEL

 • Demonstrasjon av ulike berikingsprodukter
 • Tips til næringstette måltider, både ferdiglagde og hjemmelagde
 • Prøvesmaking

KONSISTENSTILPASSET MAT

TEORETISK DEL

 • Gjennomgang av de ulike konsistensene i konsistensguiden
 • Innføring i dysfagi
 • Hvordan tilby riktig konsistens?

PRAKTISK DEL

 • Presentasjon av Sooft Meals – Ferdig og delikat næringstett moset mat
 • Gjennomgang av 123 Puré – Hvordan lage delikat og konsistenstilpasset mat selv?
 • Presentasjon av nye teksturer for flytende kost – Skum med smak og luft med smak.
 • Prøvesmaking

Målgruppe: Kjøkkensjefer, diettkokker, postkjøkken eller helsepersonell som tilbereder mat til eldre med underernæringsproblematikk eller med dysfagi (tygge- og svelgevansker).

 

Ta kontakt om det er aktuelt for deg og dine ansatte å delta på noen av våre kurs.

www.firmapost@vitalernaering.no 

 

Se våre planlagte kurs fremover HER