En rapport basert på et prosjekt i Danmark fremhever de samfunnsøkonomiske konsekvensene av dysfagi hos eldre. Prosjektet viser at det både er penger å spare og forbedret livskvalitet for den det gjelder, ved å øke fokuset på dysfagi.

Prosjektet ble gjennomført i Danmark i 2018. Det er første prosjekt i Danmark, der man har sett på de økonomiske konsekvensene av  innbyggere med dysfagi sammenlignet med borgere uten dysfagi på sykehus og ute i kommunene. Prosjektet evaluerer kostnader assosiert med dysfagi i eldreseksjonen.

Totalt ble 258 personer var inkluderet i projektet. 

Personer med dysfagi hadde en betydelig lavere vekt, lavere DEMMI-score og generelt dårligere mobilitet. Personer med dysfagi ble utskrevet etter en median på 5 dager sammenlignet med en median på 4 dager for borgere uten dysfagi. 

Figuren nedenfor viser de gjennomsnittlige årlige kostnadene for pasienter med og uten dysfagi på sykehuset og i kommune.

Konklusjonen er ganske klar. Innbyggere med dysfagi er i gjennomsnitt ca. 37% dyrere på sykehuset og 33% dyrere i kommunene enn innbyggere uten dysfagi. (Resultatene av prosjektet viser, at borgere innlagt på sykehus med dysfagi i gjennomsnitt medfører årlige omkostninger for 260.769 Danske kroner. Mens innlagte borgere uten dysfagi medfører årlige omkostninger på 193.123 Danske kroner, samlet for region og kommune) 

Økonomi er en ting i den store ligningen. Den andre faktoren er menneskets livskvalitet. Borgere med dysfagi har typisk lavere funksjonsevne, noe som er naturlig siden de ikke får nok å spise og drikke. Den lave funksjonelle kapasiteten gjør at ekstra pleie og hjemmepleie kan være nødvendig.

I prosjektet ble innbyggere som ble innlagt på Seksjon for eldre medisin ved Regionsykehuset Nordjylland, undersøkt for dysfagi av ergoterapeuter tilknyttet seksjonen. I tilfelle tegn på dysfagi ble innbyggeren og eventuelle pårørende veiledet i forhold til kostholdets konsistens, passende sittestillinger og munnhygiene.

Før utskrivning ble det utarbeidet en rehabiliteringsplan og innbyggeren ble kontaktet av en kommunal ergoterapeut og kostholdsveileder etter utskrivning. Basert på resultatene fra prosjektet anbefales det følgende: 

  • Det bør være økt fokus på å forebygge dysfagi tidlig, slik at hjemmesykepleie, hjemmesykepleie, trening og innleggelser kan minimeres.
  • Kommuner bør fokusere på å behandle borgere med dysfagi, i form av tilpasset kost og trening.
  • Sykehus bør fokusere på screening av eldre pasienter for dysfagi.
  • Hvis dysfagi blir diagnostisert under sykehusinnleggelse, bør sykehus sørge for at det blir fullstendig overlevering til kommunene.

Les hele studie HER :http://vitalernaering.no/rapport_dysfagi_aeldremedicins_borger-1/


Dorte Melgaard, dmk@rn.dk, forskningskoordinator, Phd., Regionsh (2018), Dysfagi hos den ældremedicinske borger – de økonomiske konsekvenser, Regionshospital Nordjylland, Center for Klinisk Forskning