Underernæring – Dette bør du vite om 

UNDERERNÆRING DEFINISJON:

EN SITUASJON DER MANGEL PÅ ENERGI, PROTEIN OG/ELLER ANDRE NÆRINGSSTOFFER FORÅRSAKER EN MÅLBAR UGUNSTIG EFFEKT PÅ KROPPSAMMENSETNING, FUNKSJON OG KLINISK RESULTAT 1)Rothenberg E. Översikt [Nutrition]. Värdhandboken, 2015.

Konsekvenser av underernæring er mange og underernæring rammer særlig eldre, syke, misbrukere og personer med spiseforstyrrelser. Tilstanden, forverres med parallelt med høyere risiko for alvorlige a sykdommer og flere sykehusinnleggelser.

Man sier at en person er underernært hvis BMI er under 18,5, og man er påvirket helsemessig. Der er definert som underernæring, hvis man i løpet av 3-6 måneder har tapt 5-10 prosent av sin vekt, eller hvis man gjennom lengre tid har et daglig energiunderskudd på 30 %. Det fokuseres da isolert på energi, som er mengden av konsumerte kalorier.  Men det er like så viktig å fokusere på eventuelt inntak av tomme kalorier, som fører til ytterligere mangel på vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer.

.

Næringstett mat – vårt produkt utvalg:

Våre produkter av næringstett mat er spesielt egnet for personer som av ulike grunner trenger ekstra næring og ønsker mye næring på et lite volum. Næringstett mat passer f.eks spesielt til personer som er utsatt for å bli underernærte, er tynne og skrøpelige, eller generelt har et høyt energiforbruk. Enten man lager maten fra bunnen av eller trenger enkle ferdige løsninger, har vi gode produkter som kan bidra. Vår motivasjon er matglede for alle.

Vi leverer til ledende sykehus og sykehjem i hele landet. Nå står også hjemmesykepleien på vår kundeliste.

Fotnoter, henvisninger fra teksten ovenfor:   [ + ]

1. Rothenberg E. Översikt [Nutrition]. Värdhandboken, 2015