Hensikten med rapporten “Sykdomsrelatert underernæring utfordringer, muligheter og anbefalinger” er å beskrive utfordringene med sykdomsrelatert underernæring, samt styrker og svakheter ved dagens ernæringspraksis. I tillegg inneholder den en rekke tiltak for å oppnå bedre resultater på området.  Sykdomsrelatert underernæring kjennetegnes, som navnet tilsier, ved at underernæringen oppstår som en konsekvens av en sykdom eller sykdomstilstand.

– Dette er viktig rapport i arbeidet med å forbedre arbeidet med sykdomsrelatert underernæring, sier Henriette Øien, avdelingsleder i Helsedirektoratet. Vi vil vurdere tiltakene og se på hva vi vil gå videre med.

Rapporten ble utgitt av Nasjonalt råd for ernæring 19.01.2017

Skal vurdere ernæringsstatus

Man kan ikke alltid se hvem som er underernært, derfor skal alle som møter helse- og omsorgstjenesten få vurdert ernæringsstatus. Personer i risiko skal ha en ernæringsplan som inneholder målrettede tiltak for å bedre pasientens ernæringsstatus.

Rett mat til rett tid

Å være godt ernært har positiv effekt for pasientens velvære (overskudd, humør, appetitt), bidrar til å bevare funksjon, gir bedre muskelstyrke, raskere sårtilheling, bedre immunforsvar og færre – komplikasjoner.

– Vi må jobbe for at pasienter får mat som er tilpasset deres behov til rett tid.  Å forebygge underernæring er mye enklere og koster mindre enn å behandle denne tilstanden, sier Øien.

God ernæringspraksis

Underernæring utvikler seg når et ernæringsproblem ikke blir identifiser. Det er derfor viktig å fange opp risiko for underernæring tidlig i forløpet og sette i gang tiltak før underernæring oppstår.

– Vi har gode verktøy som Retningslinjer for underernæring og Kosthåndboken som beskriver hva som ligger i god ernæringspraksis.  Helseforetakene har fått i oppdrag å lage ernæringsstrategier, sier Øien.  Det er likevel en utfordring å få det godt nok implementert i helsevesenet. Ernæring som innsatsområde i Pasientsikkerhetsprogrammet og som satsningsområde i Trygghetsstandard i sykehjem er viktige skritt på veien.

Foreslår flere tiltak

Nasjonalt råd for ernæring mener at ernæringsarbeidet i helsetjenesten har store oppgaver som trenger et nasjonalt løft.
I rapporten foreslås flere tiltak, blant annet:

  • En overordnet nasjonal ernæringsstrategi som inkluderer behandling, utdanning, opplæring og forskning.
  • Styrke ernæringskompetansen hos helsepersonell
  • Kvalitetssikre ernæringsarbeidet i tjenestene.

Last ned rapporten på Helsedirektoratets sider HER