Ernæringstrappen er et verktøy og modell for å systematisere ernæringsarbeid og prioritere ernæringstiltak. Laveste trinn tilsvarer tiltak på laveste og mest forebyggende nivå. Som ansatt i helse- og omsorgstjenesten er det viktig å arbeide systematisk og målrettet med ernæring. Med utgangspunkt i dette verktøyet innebærer det tverrfaglig samarbeid og god dialog med bruker, kolleger og pårørende.

Hensikten med ernæringstrappen

Hensikten er å forsinke eller forhindre fordyrende behandling ved å forebygge eller behandle underernæring. Trappen viser tydelig til at det er mange faktorer som kan ha sammenheng med ernæringsstatus og dermed også til tiltak på de ulike trinnene.

4

Bilde illustrerer hvilke kategori av produkter Vital Ernæring har spesialisert seg på. Kilde for ernæringstrappen: Kosthåndboken 2012

 

 

Se Oslo Kommune sin Veileder til «Ernæringstrappens fire nederste trinn» 

Last ned presentasjonsmateriale for Ernæringstrappen fra Oslo Kommune  

Trå lekkert-god praksis i trappens fire første trinn. En kompetansehevingspakke for pleie og omsorgssektoren. 

Ønsker du å holde deg oppdatert om og rundt forebygging og behandling av underernæring? Vi sender ut gjevnlig nyhetsbrev (du vil få informasjon om: relevante kurs, relevante artikler, relevante studier, produktinformasjon etc). Vi setter stor pris på om du deler denne artikkelen med andre.