Proteinkvalitet

Protein er bygd opp av aminosyrer 1)Nordic council of Ministers. (2014). Nordic nutrition recommendations 2012: integrating nutrition and physical activity (5. utg.). København: Nordisk Ministerråd. Proteinkvalitet bestemmes først og fremst ut fra proteinets innhold av essensielle aminosyrer, det vil si i hvor stor grad proteinet i matvaren inneholder de aminosyrene kroppen ikke klarer å produsere.

 

Et protein med høy proteinkvalitet har en høyere konsentrasjon av essensielle aminosyrer som kroppen trenger 2)FAO/WHO/UNU. (2007). Protein and amino acid requirements in human nutrition (WHO technical report series 935). Hentet fra http://www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/WHO_TRS_935/en/.

 

Det finnes 20 forskjellige aminosyrer, og de fleste av disse kan kroppen danne selv etter behov. Ni aminosyrer er imidlertid essensielle, det vil si at kroppen må få dem tilført gjennom maten, fordi den ikke danner disse selv.

Proteinkvaliteten varierer gjerne i forhold til proteinkilden 3)FAO/WHO/UNU. (2007). Protein and amino acid requirements in human nutrition (WHO technical report series 935). Hentet fra http://www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/WHO_TRS_935/en/. Det sies at protein fra animalske kilder tas enda bedre opp i kroppen, sammenlignet med vegetabilske kilder.

 

Betydningen av proteinkvaliteten for å forebygge reduksjon av muskeltap ved sengeleie

Proteinkvalitet har spesielt stor betydning for personer som er operert, syke eller sengeliggende i lengre perioder, med tanke på at det er ekstra viktig for disse personene å bevare muskelmassen 4)FAO/WHO/UNU. (2007). Protein and amino acid requirements in human nutrition (WHO technical report series 935). Hentet fra http://www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/WHO_TRS_935/en/.

Et protein betraktes som «fullverdig» når det inneholder alle de essensielle aminosyrene: valin, leucin, fenylalanin, tryptofan, tyrisin, lysin, isoleucin, metionin og treonin. 5)Nordic council of Ministers. (2014). Nordic nutrition recommendations 2012: integrating nutrition and physical activity (5. utg.). København: Nordisk Ministerråd.

 

Tre av de essensielle aminosyrene (leucin, isoleucin og valin) er forgrenede og dermed er spesielt viktige fordi de bidrar til å minimere muskeltap, samtidig som de stimulerer muskelsyntesen kraftig 6)Peter Schouw Andersen, P. S. (februar 2014). Protein er ikke bare protein. Diætisten. Hentet fra: http://www.diaetist.dk/media/198437/7175%20Di%C3%A6tisten%20nr%20127_s1-3.pdf.

 

Myseprotein har høy proteinkvalitet. Det innholder de aminosyrene som er nødvendig for muskeloppbygning og bidrar dermed også til å redusere muskeltap ved sengeleie.

 

 

Myseprotein vs kasein 

Myseprotein og kasein ble sammenlignet i en studie med to grupper friske unge mennesker som lå to uker i en seng. Den ene gruppen fikk daglig 0,4 gram myseprotein per kilo kroppsvekt, mens den andre gruppen fikk en tilsvarende mengde kasein. Resultatene viste at myseprotein førte til en signifikant høyere proteinsyntese enn kasein 7)Antonione, R., Caliandro, E., Zorat, F., Guarnieri, G., Heer, M., & Biolo, G. (2008). Whey protein ingestion enhances postprandial anabolism during short-term bed rest in young men. The Journal of nutrition, 138(11), 2212-2216.

En annen undersøkelse av eldre menn (74-75 år) viste også at myseprotein i denne målgruppen forbedret muskelsyntesen bedre enn kasein 8)Pennings, B., Boirie, Y., Senden, J. M., Gijsen, A. P., Kuipers, H., & van Loon, L. J. (2011). Whey protein stimulates postprandial muscle protein accretion more effectively than do casein and casein hydrolysate in older men. The American journal of clinical nutrition, 93(5), 997-1005.

 

Resultatene fra studiene indikerer at myseprotein beskytter bedre mot muskeltap under sengeleie, sammenlignet med kasein. Det skyldes både myseproteinets høye innhold av essensielle aminosyrer og at det tas raskere opp i kroppen.

 

En studie viste at nivået av aminosyrer i blodet etter inntak av myseprotein var omtrent dobbelt så høyt 100 min etter inntak, sammenlignet med et tilsvarende inntak av kasein 9)Boirie, Y., Dangin, M., Gachon, P., Vasson, M. P., Maubois, J. L., & Beaufrère, B. (1997). Slow and fast dietary proteins differently modulate postprandial protein accretion. Proceedings of the National Academy of Sciences, 94(26), 14930-14935. En raskere absorpsjon av myseprotein resulterer i et markant høyere nivå av essensielle aminosyrer, som igjen stimulerer muskelsyntesen mer effektivt.

Proteinkvalitet og aminosyrescore på proteintilskudd

Det finnes en rekke proteintilskudd på markedet som skal bidra til å at behovet at protein dekkes 10)Kost- og ernæringsforbundet. (2018, 23.01). Proteinkvaliteten er ikke god nok. Hentet fra: https://www.kost.dk/fagblad/proteinkvaliteten-er-ikke-god-nok. Det er vesentlig at disse proteintilskuddene har en god aminosyresammensetning for at man skal kunne si at bruk av det har en betydelig effekt. For at kroppen skal kunne bruke protein til oppbygging må det være tilstrekkelige mengder av alle de essensielle aminosyrene i et produkt. Er det noen som mangler eller har en veldig lav verdi, vil det slå uheldig ut i forhold til effekten av produktet. En skjev balanse av essensielle aminosyrer, gir nemlig en dårlig utnyttelse. Nyrene kan også belastet unødvendig om proteintilskuddet inneholder store mengder aminosyrer som kroppen ikke kan omdanne til protein som er nyttig for kroppen.

Et tilskudd med en lav proteinkvalitet inneholder en mindre andel av de aminosyrer som anvendes for proteinoppbygging og en større andelsom går til energiforbrenning. Ved et utilstrekkelig inntak av protein over tid, vil kroppsmassen bli mager, noe som igjen går ut over immunsystem, nervesystem, det endokrine system og bevegelsesapparatet. Kvaliteten på proteintilskudd er signifikant, men det er også viktig å se på proteininnholdet og aminosyresammensetningen i måltidet som helhet.

 

En god proteinkvalitet ligger på 100 prosent eller mer og en dårlig under 50 prosent 11)FAO. (2011). Dietary protein quality evaluation in human nutrition (food and nutrition paper). Hentet fra: http://www.fao.org/ag/humannutrition/35978-02317b979a686a57aa4593304ffc17f06.pdf.

 

Proteinkvaliteten kan beregnes ut fra en relativt enkel formel, så lenge man kjenner innholdet av aminosyrer i produktet.  Beregningen kalles aminosyrescore og beregnes for hver essensiell aminosyre. Den totale poengsummen vil være den samme som for aminosyren som har laveste poengsum da det begrenser oppbyggingen av protein.

Beregning av aminosyrescore:

mg essensiell aminosyre per gram protein i et bestemt produkt / tall fra fordelingsnøkkelen (se nedenfor) x 100%

 

Fordelingsnøkkel er et mål på hvor mye det bør være av en enkel aminosyre i ett gram protein, og viser hvilket forhold det må være av hver aminosyre.

Fordelingsnøkkelen:

His     Isol        Leu       Lys        *SAA     *AAA     Tyr     Trp       Val
                                                                                                                                 
16         30          61         48             23          41         25        6.6        40                

*SAA=Metionin+Cystein, *AAA=Fenylalanin+Tyrosin

Eksempel: Dersom et produkt inneholder 6 mg histidin, vil utregningen bli som følger:

6 mg / 16 mg x 100 % = 38 %

Aminosyre scoreene beregnes på samme måte for hver av de 9 essensielle aminosyrene. Merk at Met + Cys og Fenyl + Tyr må slås sammen.

 

Aminosyrescore for vårt proteintilskudd, Protein Plus, ligger på 119 %. Vi kan dermed si at dette proteintilskuddet har en høy proteinkvalitet og kan bidra til å redusere muskeltap, samt vedlikehold og øke muskelmasse.

 

Vital Ernæring selger proteinpulver basert på myseprotein, Protein Plus.
Proteinpulveret er smaksnøytralt og tåler en temperatur opp til 70 grader. proteinplus_1,5kg

Størrelse: Spann på 1,2 kg

For mer informasjon om Protein Plus se HER 


 

Fotnoter, henvisninger fra teksten ovenfor:   [ + ]

1, 5. Nordic council of Ministers. (2014). Nordic nutrition recommendations 2012: integrating nutrition and physical activity (5. utg.). København: Nordisk Ministerråd
2, 4. FAO/WHO/UNU. (2007). Protein and amino acid requirements in human nutrition (WHO technical report series 935). Hentet fra http://www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/WHO_TRS_935/en/
3. FAO/WHO/UNU. (2007). Protein and amino acid requirements in human nutrition (WHO technical report series 935). Hentet fra http://www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/WHO_TRS_935/en/
6. Peter Schouw Andersen, P. S. (februar 2014). Protein er ikke bare protein. Diætisten. Hentet fra: http://www.diaetist.dk/media/198437/7175%20Di%C3%A6tisten%20nr%20127_s1-3.pdf
7. Antonione, R., Caliandro, E., Zorat, F., Guarnieri, G., Heer, M., & Biolo, G. (2008). Whey protein ingestion enhances postprandial anabolism during short-term bed rest in young men. The Journal of nutrition, 138(11), 2212-2216
8. Pennings, B., Boirie, Y., Senden, J. M., Gijsen, A. P., Kuipers, H., & van Loon, L. J. (2011). Whey protein stimulates postprandial muscle protein accretion more effectively than do casein and casein hydrolysate in older men. The American journal of clinical nutrition, 93(5), 997-1005
9. Boirie, Y., Dangin, M., Gachon, P., Vasson, M. P., Maubois, J. L., & Beaufrère, B. (1997). Slow and fast dietary proteins differently modulate postprandial protein accretion. Proceedings of the National Academy of Sciences, 94(26), 14930-14935
10. Kost- og ernæringsforbundet. (2018, 23.01). Proteinkvaliteten er ikke god nok. Hentet fra: https://www.kost.dk/fagblad/proteinkvaliteten-er-ikke-god-nok
11. FAO. (2011). Dietary protein quality evaluation in human nutrition (food and nutrition paper). Hentet fra: http://www.fao.org/ag/humannutrition/35978-02317b979a686a57aa4593304ffc17f06.pdf